رمز عبور را فراموش کرده ام
علم ناخدا است و آزمایش و تجربه همچون سربازان او هستند.
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
کتابخانه فنی طلایه داران دانش، مرجع کتاب های فنی و آموزشی
مبانی نقشه کشی سازه
مبانی نقشه کشی سازه
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
آجرچینی
آجرچینی
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
نقشه کشی اسکلت فلزی
نقشه کشی اسکلت فلزی
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
نقشه کشی اسکلت بتنی
نقشه کشی اسکلت بتنی
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
اجرای راه پله
اجرای راه پله
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری
پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
ماشین آلات سرامیک
ماشین آلات سرامیک
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
نقشه برداری
نقشه برداری
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک ها
کارگاه شکل دادن و پخت سرامیک ها
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور
گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
محاسبات فنی تخصصی (کتاب کارو تمرین هنرجو)
محاسبات فنی تخصصی (کتاب کارو تمرین هنرجو)
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود
نقشه برداری معدن وعملیات
نقشه برداری معدن وعملیات
نویسنده / مترجم:

قیمت: رایگان
تعداد صفحات:
دانلود