رمز عبور را فراموش کرده ام
هر كه در جستجوی دانش باشد، بهشت در جستجوی او برآید. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
images

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: معمارى و شهرسازى، دانشكده: هنرهاى زیبا، دانشگاه: تهران
خلاصه شرح حال تخصصى
سوابق تحصیلى:
تحصیل در دانشگاههاى تهران و فلورانس آمریكا و اخذ دكتراى معمارى و شهرسازى.
مرتبه علمى:
دانشیار دانشكده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران در سال 1339، استاد دانشكده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران از سال 1346 تاكنون.
زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى:
معمارى و شهرسازى، مرمت شهرى بافت‏هاى قدیمى، ساختمانهاى آموزشى، فرهنگى، مذهبى، طرح جامع و تفصیلى شهرى و منطقه‏اى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 50 پایان‏نامه دكترا و كارشناسى ارشد.
تألیفات
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2
زمینه علمى تألیفات:
معمارى معاصر، مسكن (برنامه‏ریزى و طراحى)، معمارى بومى ایران.
مقالات
تعداد مقالات بزبان فارسى: 27، تعداد مقالات بزبان خارجى: 8
زمینه علمى مقالات:
ارائه تئوریها و طراحى معمارى (معمارى جهان، معمارى اسلامى، معمارى بومى ایران)، بررسى‏هاى فرهنگى اجتماعى اقتصادى و كالبدى در شهرسازى و طراحى محیطى در ایران و جهان، طراحى و برنامه‏ریزى تطبیقى مسكن (مقایسه مسائل مسكن در ایران و جهان).