رمز عبور را فراموش کرده ام
سرآمد فضيلتها، دانش است؛ نقطه پايان فضيلتها دانش است. امام على علیه‏السلام
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
6720_0

دكتر ناصر محمدي در سال 1336 در تهران بدنيا آمد. تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته مهندسي پليمر در دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز و در سال 1363 فارغ التحصيل شد. او همچنين كارشناسي ارشد همان رشته را از دانشگاه اميركبير اخذ نمود.دكتر محمدي مدرك دكتراي رشته مهندسي پليمر را از دانشگاه لي هاي آمريكا در سال 1371 دريافت داشت. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد.
گروه : فني و مهندسي
رشته : مهندسي پليمر
تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و حرفه اي ناصر محمدي به قرار زير است:
كارشناسي رشته مهندسي شيمي (پليمر) از دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1363
كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1366
دكتراي مهندسي پليمر از دانشگاه لي هاي آمريكا در سال 1371
فوق دكترا در چسبندگي پوشش هاي پليمري صنايع ميكروالكترونيك بمدت 1 سال، دانشگاه لي هاي در آمريكا (سال 1372-1371).

عنوان رساله دكترا:
تبيين سازوكارهاي شكست پليمرهاي شيشه اي از طريق تف جوشي نانو ذرات كلوئيدي و شكست فيلم ترميم حرارتي شده جزئي آن

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مسئوليتها و پست هاي اداري و مديريت ناصر محمدي به ترتيب زير است:

– استاد دانشكده مهندسي پليمر از سال 1373
– مدير گروه پليمر، 1375-1374
– مدير گروه رنگ، 1376-1375
– معاون آموزشي دانشكده در سال 1375
– رئيس دانشكده از 1376 تا 1382
– مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پليمر از 1382 تا سال 1386
– رئيس گروه پليمر از سال 1386 تا كنون
– عضو انجمن پليمر ايران
– عضو انجمن مهندسين شيمي ايران
– عضو انجمن فيزيك ايران
– سردبير دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر
آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي تحقيقاتي با محوريت چينش مولكولي و خواص:

الف- نانو مهندسي فصل مشترك پليمرها
ب- پليمر متخلخل و تغيير شكل آن
ج- امولسيونسازي و نانو چينش فعال پليمرها
د- جذب انرژي مكانيكي با پليمرها
جوائز و نشانها : ناصر محمدي در نهمين جشنواره خوارزمي براي ” طراحي و ساخت يك وسيله اتوماتيك اندازه گيري چسبندگي” با حق ثبت در ايران مقام سوم جشنواره را كسب كرده است.
چگونگي عرضه آثار : دكترناصر محمدي پليمرهاي مقاوم در برابر خراش (ضد خراش) را ساخته است .وي درباره اين طرح چنين مي گويد:” ايجاد خراش در رنگ خودرو جلوه ظاهري آن را تحت تأثير قرار مي دهد، ضمن اينكه مواد خورنده از طريق خراش به فصل مشترك لايه رنگ و فلز بدنه خودرو نفوذ مي كنند و باعث ايجاد خورندگي در آن مي شوند. ”
محمدي در ادامه چنين مي گويد: تلاش كرديم دستگاهي را براي تعيين ميزان خراش پذيري پليمرها برحسب سرعت عمل جسم ساينده شده و دماي محيطي طراحي كنيم.
وي ادامه داد: دستگاه در داخل محفظه گذاشته مي شود و شرايط محيطي از قبيل دما، رطوبت و… بر آن اعمال مي گردد و خراش پذيري پليمر براساس ميزان انرژي شكست بررسي مي شود.
وي گفت: در اندازه گيري قابليت خراش پذيري پليمرها عوامل متعددي از قبيل دما، فشار محيط، نوع ساينده، تيزي و… مؤثرند كه اندازه گيري اين عوامل مشكل است، اما به راحتي مي توان به جاي اندازه گيري خراش پذيري، ميزان انرژي شكست لازم را در آزمايشگاه اندازه گيري كرد.

فهرست پروژه هاي حرفه اي:
الف- توليد نوع جديدي از پلي استايرن مقاوم (HIPS) در مقياس پايلوت 3 ليتري (شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي)
ب- ارائه دانش فني طراحي و ساخت پليمرهاي جاذب صوت، شوك و ارتعاش (موسسه آموزشي و تحقيقات وزارت دفاع)
ج- تهيه پلاستيك مهندسي ABS در مقياس پايلوت و مطالعه خواص (پتروشيمي تبريز)
د- توليد آزمايشگاهي و پيوسته غشاء ورقه اي و ليف توخالي از استات سلولوز و پلي (اكريلونيتريل) و ارزيابي خواص آنها (سازمان گسترش و نوسازي صنايع)
ه- بهينه سازي چسبندگي SBR به سوخت مركب HTPB (مركز تحقيقات مهندسي جهاد)

ديگر فعاليت هاي پژوهشي ناصر محمدي به قرار زير است:
10 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي
13مورد استاد راهنمايي پايان نامه دانشجويي
5 طرح پژوهشي درارتباط با صنعت
4 پروژه در ارتباط با پليمر

________________________________________
آثار :
1 شيمي فيزيك پليمرها (1386)
ويژگي اثر : تاليف،انتشارات امير كبير تهران-1386.معرفي كتاب: خلاصه علم پليمر مبناي تحولات رخداده و آتي صنايع پلاستيك، لاستيك، چسب، الياف مصنوعي و پوشش ها بوده و در گسترش دامنه كاربري اين مواد نقش حياتي ايفا نموده است. شيمي فيزيك اين مواد نيز به تبيين حيطه جذاب رابطه ساختار- خواص اختصاص دارد. كتاب حاضر جهت آموزش شيمي فيزيك پليمرها به دانشجويان كارشناسي رشته مهندسي پليمر و ساير محققين و مهندسين فعال در زمينه مواد پليمري (مهندسين مواد، مهندسين پزشكي، مهندسين نساجي، شيميست ها، فيزيكدانها و غيره) تاليف شده است. در اين راستا، تنها آشنايي با رياضيات، شيمي و فيزيك دانشگاهي ضروري مي باشد. با اين وجود، در اين كتاب مطالبي بسيار فراتر از كتب درسي مقدماتي پليمر گنجانده شده است. بعبارت ديگر، جزئيات مفاهيم بنيادين ضروري براي درك كامل جامدات، مذابها، محلولها و ژلهاي پليمري بر حسب ساختار ساكن و ديناميكي آنها در اين كتاب ارائه شده است. بعلاوه، مسائل انتهاي هر فصل نيز به خواننده فرصت تمرين مطالب فراگرفته شده را خواهد داد. پس از ارائه مقدماتي مفاهيم ضروري پليمرها در فصل اول، ريز ساختار و شكل فضائي تك زنجير پليمر در فصل دوم بررسي مي شود. ترموديناميك محلولهاي پليمري و روشهاي اندازه گيري وزن مولكولي و ابعاد زنجير موضوع فصل سوم كتاب است. در فصل چهارم محلولهاي غليظ و نمودار فازي سامانه هاي پليمري ارائه مي گردند. فصول پنجم و ششم بترتيب به چينش بي نظم و نيمه منظم زنجيرهاي پليمري در كنار يكديگر در توده اين مواد و مشخصه هاي بحراني دماي انتقال شيشه اي و ذوب تعادلي معرفي مي گردند. تشكيل و خواص شبكه هاي پليمري در بالاي دماي انتقال شيشه اي موضوع فصل هفتم و بالاخره مشخصه اصلي اين مواد- ويسكوالاستيسيته- موضوع فصل هشتم مي باشند.