رمز عبور را فراموش کرده ام
خوابِ توأم با علم و دانش، بهتر از نماز همراه با نادانى است. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
images

دکتر سعید ناطق متولد 1324 ش در تهران دارای دکترای رشته متالوژی و عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با درجه دانشیار می باشد. وی دارای تحقیقات وآثار پیرامون مهندسی مواد و الیاژها میباشد.گروه : فنی و مهندسیرشته : مهندسی متالوژیتحصیلات رسمی و حرفه ای : دکتر سعید ناطق دارای کارشناسی رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد رشته مندسی مواد ازدانشگاه تهران و دکترای رشته متالوژی آلیاژها از دانشگاه نیویورک میباشد.خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل در رشته متالوژی و اخذ مدرک دکترای در آن رشته از مقاطع مهم و تعیین کننده در زندگی علمی دکتر سید علیمیرعشقی بوده است.فعالیتهای ضمن تحصیل : دکتر سعید ناطق د ر کنار تحصیل به مطالعه پژوهش و تدوین کتبی در حوزه های تخصصی مورد علاقه خود می پرداخت.وقایع میانسالی : دکتر سعید ناطق پس از اخذ مدرک دکتری در رشته متالوژی به عضویت هیئت علمی گروه متالوژی در دانشکده فنی مهندسی دردانشگاه صنعتی شریف درآمد. وی هم اکنون با سمت دانشیار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : دکتر سعید ناطق عضوهیئت علمی و دانشیار گروه متالوژی در دانشکده فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف است.فعالیتهای آموزشی : دکتر سعید ناطق سالهاست که به عنوان عضو هیئت علمی گروه متالوژی در دانشگاه صنعتی شریف به تدریس دروس تخصصی رشته متالوژی می پردازد.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : دکتر سعید ناطق در کنار تدریس به مطالعه تحقیق و تالیف آثاری پیرامون حوزه های علمی مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرایشهای خاص : دکتر سعید ناطق از جمله متالوژیستهاو آلیاژشناسانی است که تحقیقات مفصل و عمیقی درباره مهندسی مواد و الیاژها دارد.
آثار : 1 آلیاژها 2 مهندسی مواد