رمز عبور را فراموش کرده ام
دانش، گمشده مؤمن است. امام على علیه‏السلام
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
62489d67-6b11-4564-9425-dc82f8c11097

عباسعلی قصاعی زاده در سـال 1326 در شهرسـتان نطنز دیده به جــهان گشود و طـی گذارندن دوره تحصیلی در نهایت وی تحصیلات عالیه خود را در خارج از کـشور ادامه داد و در رشته مهندسـی سـرامیک از دانشگاه دولتی نورنبرگ آلمان درجه کارشناسی دریـافت کرد.
آقـای مـهندس عباسعلی قـصاعی زاده فـعالـیت حـرفه ای خود را در کارگاه کوچـک پدری ( کارخانه چینی قصاعی ) در نطنز آغاز کرد و پس از مدت کوتاهــی کارخانه ای با حدود 50 نفر پرسنل و میزان تولید قابل توجـه ای تبدیل کرد . آقای مهنـدس عباسعلی قصاعی زاده از هـمان روزهای اول آرزوی داشتن یک واحد صـنعتی معتبر را داشـت در ســـال 1355 به ایـن آرزو جـامـعه عـمل پوشــاند و در ســال 1366 فاز اول صنایع چینی زرین ایـران راه اندازی شد و تـا بـه امروز یکی از بزرگترین واحد تولیـدی ظــروف چینی در ایـران وخاورمیانه و یکی از روز آمد ترین کارخـانـجات ساخت ظروف چـینی در جهان بشمـار می آید و اکــنون اشتـغال به کار بیش از 1150 نفر در کارخانه و دفتـر مرکزی صنایع چـیـنی زرین ایـران به طـور مســتقیم و ده ها هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار در این مجموعه می باشند . این شرکت از حدود 10 ســـال قبل به طور فزاینده و مـطمئن به 22 کشـور جهان و بیش از همه به کشور هـای اروپای صادرات منــظم دارد
همچنین دریافـت بیش از 100 لوح تـقدیر و تشـکر از جمله گواهینامه های واحد نمونه صادراتی و صــنعتی کشور ، حــمایت از حقوق مصرف کنندگان و صنعت سـبز از سازمان محیط زیست و داشتن علامـت اســتانـدارد ایران و پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و گواهینامه های بین المللی ایـزو و .. مویـد تلاش های این شرکت برای رسیدن به هدف نهایی می باشد . این شرکت دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و پروانه ساخت از وزارت بهداشـــت ودرمان و آموزش پزشــکی و گواهــینامه های بین الـمللی ایزو OHSAS 1800114001,9001 از شــرکتTUVNORD آلمان می باشد. آقای مهندس قصاعی زاده به تشکل گرایی اعتقاد راسـخ دارد و در تـشکل هایی چون انجـمن مدیران صـنایع ، عضو ستاد سیاست گذاری خانه صنعت و معدن ایران ، ریاســت انجمن صنایع چینی ایران ، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صــنایع ایران و آلمان مسئولیت دارد و نیز ایشان با بسیاری از نهاد های خیریه درمانی و نیز دانشگاهها همکاری نزدیک دارد.

سوابق مدیریتی:

1. مدیریت چینی قصاعی-شهرستان نطنز ، از سال 1350-1368
2. از سال 1355 تا کنون، رئیس هیأت مدیره صنایع چینی زرین ایران
3. رئیس هیأت مدیره صنایع چینی یاسمن ، از سال 1376-1388
4. رئیس هیأت مدیره صنایع بسته بندی زرین بان ، از سال 1382 تا کنون
5. رئیس انجمن صنایع چینی ایران ، از سال 1377 تا کنون
6. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، از سال 1381 تا کنون
7. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، از سال 1381 تا کنون
8. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ، از سال 1385 تا کنون

کارآفرینی و ایجاد اشتغال:

اشتغال به کار بیش از 1000 نفر در کارخانه و دفتر مرکزی صنایع چینی زرین ایران به طور مستقیم و ده ها هزار نفر به طور غیرمستقیم.

فعالیت ها : مشاهیر / صنعتگران مشاهیر / عالمان و دانشمندان مشاهیر / عالمان و دانشمندان / اقتصادمشاهیر / عالمان و دانشمندان / جامعه مهندسین