رمز عبور را فراموش کرده ام
هر كه در جستجوی دانش باشد، بهشت در جستجوی او برآید. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
images (1)

ناصر طالب بيدختي سال 1331 در شهر سمنان بدنيا آمد. وي داراي فوق دكتراي مهندسي راه و ساختمان و محيط زيست از دانشگاه ايالتي اورگان و واشنگتن آمريكا است. هم اكنون در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در مرتبه استادي مشغول خدمت است.وي برنده جايزه كتاب سال جمهوري سال 1368 در رشته فني و مهندسي با كتاب “طراحي سازه هاي توريسنگي” است.گروه : فني و مهندسيرشته : مهندسي راه و ساختمانگرايش : مهندسي راه و ساختمان و محيط زيستوالدين و انساب : ناصر طالب بيدختي فرزند محمد حسين طالب بيدختي و مادر محترمشان سركار خانم صغري همتي است.خاطرات کودکي : بخاطر اهميت زياد آب در كشاورزي و باغداري در سمنان و اهميت ان در سمنان كه در محدوده كويري است ناصر طالب بيدختي همواره مشتاق يادگيري در اين زمينه بوده است و اين اشتياق را از كودكي به خاطر دارد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر بزرگ ناصر طالب بيدختي فردي روشنفكري بوده است و در زمينه توزيع و پخش آب در سمنان نقس اساسي داشت كه بعد از وي عمو هاي وي اين مهم را انجام دادند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : ديپلم رياضي در دبيرستان صفائي سمنان سال 1350 كارشناسي مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران سال 1353 كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي راه ساختمان و محيط زيست دانشگاه ايالتي اورگان آمريكا 1980 و 1984 فوق دكترا و تخصص در دانشگاههاي ايالتي اورگان و دانشگاه ايالتي واشنگتن امريكا 1992 و 2001فعاليتهاي ضمن تحصيل : فعاليت به عنوان كمك استاد در زمينه ها آموزشي بويژه در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا و شركت در پروژه هاي حرفه اي، بازديدهاي صحرائي در گروههاي علمي ، چاپ نشريه علمي از فعاليتهاي ضمن تحصيل ناصر طالب بيدختي است.استادان و مربيان : از استادان ناصر طالب بيدختي ميتوان يه دكتر ميراب زاده ، دكتر مسعودي و دكتر مقصود نام برد و از استادان خارج كشور به پروفسور پيت كلينگمن Pete Klingeman، داويد بلا David Bellaاشاره داشت.همسر و فرزندان : همسر ناصر طالب بيدختي سركار خانم ژيلا پور حمزه ميباشد كه وي را در پيشرفت تحصيلات و پروش فرزندان ياري رسانده است. ايشان داراي دو فررزند به نامهاي نيما دانشجو دوره كارشناسي ارشد برق و الكترونيك دانشگاه ايلاتي اورگان، و پويا دانشجوي سال آخر كارشناسي برق و الكترونيك در دانشگاه آريزونا ميباشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مهندس پروژه هاي تحقيقاتي در دوران دانشجويي در كشور آمريكا، و در ايران مسئوليتهايي از قبيل معاون دانشجويي دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز رياست بخش مهندسي راه ساختمان، معاون پژوهشي دانشكده مهندسي، عضو شوراي علمي مركز نشر دانشگاه، رئيس مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار داننشگاه شيراز، عضو گروه واژگان مهندسي عمران آكادمي علوم كشور، سردبير مجله تخصصي مجله علمي و پژوهشي علوم و فنون ايران به زبان انگليسي ، سردبير علمي پژوهشي آبخيزداري ايران، عضو هيئت تحريريه مجله هاي علمي پژوهشي منابع آب ايران و آب و آبخيز، آب و فاضلاب و شريف و رئيس انجمن آبخيزداري ايران را ناصر طالب بيدختي بر عهده داشته است. وي همچنين عضو هيئت امنا برگزاري كنگره هاي مهندسي عمران ايران و عضو كميته تخصصي فرسايش و مرسوب وابسته به يونسكو و عضو كميته تخصصي ارتقاء دانشكده مهندسي و عضو شوراي پژوهشي آب و فاضلاب استان فارس و كار گروه محيط زيست استان فارس نيز هست.فعاليتهاي آموزشي : ناصر طالب بيدختي تدريس دروس هيدروليك و منابع آب و محيط زيست در دوره كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي امريكا، ايران (دانشگاه شيراز، علوم پزشكي، آزاد اسالامي) بويژه دروس مكانيك سيالات، هيدروليك، بناهاي آبي و محيط زيست، هيدروليك رسوب، سازهاي هيدروليكي، مديريت مواد زائد جامد، مكانيك سيالات عالي/ف مندسي رودخانه و … را در كارنامه دارد.مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : – مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه شيراز – انجن توسعه سبز كه انجمن مردمي است و هدف آن ارتقائ فرنگ زيست محيطي جامعه ميباشد – انجمن هيدروليك و انجمن منابع اب و انجمن آبخيز داري ايران كه انجمن هاي علمي هستند – انجمن مهندسين عمران و انجمن مهندسين راه و ساختمان ،‌انجمن متخصصان محيط زيست ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : تدريس، تحقيق و پژوهش، بررسي مقالات، پروژه هاي مشاورتي، مشاوره دانشجويان و فعاليتهاي زيست محيطي از ديگر فعاليتهاي ناصر طالب بيدختي هستند.آرا و گرايشهاي خاص : ناصر طالب بيدختي معتقد است حفظ محيط زيست و گام برداشتن در راستاي توسعه پايدار بايد در تمامي شون مهندسي عمران برجسته باشد. ارتقائ فرهنگ زيست محيطي گامي براي توسعه پايدار كشور بشمار ميرود.جوائز و نشانها : برنده جايزه كتاب سال جمهوري سال 1368 در رشته فني و مهندسي با كتاب “طراحي سازه هاي توريسنگي ، برنده بهترين مقاله در شوراي پژوهشهاي علمي كشور و پزوهشگر نمونه دانشگاه شيراز از جوائز ناصر طالب بيدختي است. وي چندين سال متوالي برنده بهترين مقاله در چهارمين كنگره ملي عمران بوده است.چگونگي عرضه آثار : چاپ بيش از 100 مقاله علمي و پژوهشي و 8 جلد كتاب از اثار ناصر طالب بيدختي است كه به زبانهاي انگليسي و فارسي نشريافته است.

آثار : آناليز و طراحي سازه اي تورينگي ويژگي اثر : كتاب سال 1368، اين كتاب حاصل تلاش 4 نفر از اساتيد فن ميباشد كه آناليز و طراحي سازه هاي توريسنگي در زمينه هاي متعدد حفاظت و پايداري سواحل و شيب ها براي دانشجويان و اساتيد اين رشته ميتواند مفيد ايده باشد.اين كتاب در دوره نهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.2 روشهاي سنتي استحصال آب در ايران و منطقه ويژگي اثر : به زبان انگليسي ، از ويژگيهاي عمده اين اثر تشريح جزئيات اين سازه ها بزبان انگليسي و شناساندن فرهنگ مهندسي و علمي ايران و منطقه به جهانيان مي باشد.3 فرهنگ تخصصي فرسايش و رسوب ويژگي اثر : حاصل تلاش چندين محقق كه واژه هاي فرسايش و رسوب و زمينه هاي مرتبط را جزئيات ارائه نموده است.