رمز عبور را فراموش کرده ام
جوينده دانش در ميان مردمان نادان، همچون شخص زنده است در ميان مردگان. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
1351462503

دانش اپتيک و ليزر پيشرفتهاي فراواني در دهه‌هاي اخير داشته است. با توجه به آينده درخشان و کاربردهاي روزافزون آن، تربيت کادر متخصص که آشنا به زير بناهاي نظري و مسلط به مباني عملي باشند، لازم به نظر مي‌رسد.

دوره کارشناسي مهندسي اپتيک و ليزر به منظور آموزش مباني علمي اپتيک و کاربرد آن در تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و ليزري تدوين شده است. در فن آوري پيشرفته و بويژه در صنايع دفاعي، توليد، انتشار و بکارگيري نور، آشکارسازي آن در نواحي مختلف بينايي و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار مي‌آيند.

در اين راستا به متخصصيني که بتوانند همکاري لازم را در طراحي و محاسبات ساخت و نگهداري تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و ليزري بعهده گيرند، به شدت احساس مي‌شود.

در سال هاي اخير و همزمان با رشد جهاني کاربردهاي ليزر رشته اپتيک و ليزر نيز شاهد بازار کار مناسبي بوده است که به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم:
1. بيمارستان ها و مراکز درماني مجهز
2. صنايع نظامي (بخش متعدد)
3. سازمان انرژي اتمي
4. مراکز تحقيقاتي وزارت بهداشت
5. مراکز تحقيقاتي صنعتي کارخانه هاي بزرگ