رمز عبور را فراموش کرده ام
دانشمند، كسى است كه از دانش، سيرى نپذيرد و به سيرى از آن نيز وانمود نكند. امام علی علیه السلام
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
3tar

تناسب روح آدمی برای پذیرش سخن، حسن سلوک و رفتار، همراهی نظم و نثر، شعر و ادبیات یا سایر فعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی با موسیقی آنقدر موزون و هماهنگ است که گوئی اگر انسان نبود موسیقی خلق نمی شد.
موسیقی لطافت خود را وامدار ابزارالات برقی و پیشرفته نمیداند صدای موزون و هم آهنگ پرندگان و ریزش و خروش آب رودخانه ها و موج دریاها و بسیاری از عناصر طبیعی بسیاربسیار در این زمینه تاثیر گذار بوده است .
دراین رشته ذوق هنری وجوهره وجودی انسان ها می تواند حرف اول را بزند و در هنرستان در سه گرایش نوازندگی ساز ایرانی، مبانی آهنگ سازی و نوازندگی ساز جهانی می توانید به عنوان هنرجو پدیرفته شوید. هنرجویان در طی دوران تحصیل با مبانی فیزیک صوت و آزمایشگاه، مبانی نظری و ساختارموسیقی ایرانی، تاریخ و ساختارموسیقی جهانی، سازشناسی ایران و جهان، هماهنگی عمومی و تخصصی، همراهی سازبا آواز ایرانی سرایش و تربیت شنوائی، پیانو عمومی- ساز دوم، آواز گروهی گروه نوازی. ارکستر موسیقی ملی/ جهانی، سازتخصصی ایرانی/ جهانی و آشنائی با شعر آشنا می شوند.

 

 

رديف نام درس نظري عملي
1 آواز گروهی (1) 1 0
2 ادبیات فارسی (1) 2 0
3 ارکستر (1) 0 2
4 ارکستر موسیقی ایرانی (1) 2 0
5 اکستر موسیقی جهانی (1) 0 2
6 پیانو و ساز دوم (1) 0 1
7 تاریخ موسیقی جهانی (1) 2 0
8 تربیت بدنی (1) 1 0
9 تعیلمات دینی و قرآن (1) 4 0
10 ریاضی (1) 4 0
11 زبان خارجه (1) 3 0
12 زبان فارسی (1) 2 0
13 ساختار موسیقی ایران 2 0
14 ساختار موسیقی جهانی (1) 2 0
15 ساز تخصصی ایرانی (1) 2 0
16 ساز تخصصی جهانی (1) 0 2
17 ساز دوم (1) 1 0
18 سرایش و تربیت شنوایی (1) 1 0
19 عربی (1) 2 0
20 فیزیک صوت و آزمایشگاه 0 3
21 هماهنگی تخصصی (1) 0 2
رديف نام درس نظري عملي
1 آمادگی دفاعی 2 0
2 آواز گروهی (2) 2 0
3 ادبیات فارسی (2) 2 0
4 ارکستر (2) 0 2
5 ارکستر موسیقی ایرانی (2) 2 0
6 اکستر موسیقی جهانی (2) 0 2
7 پیانو (2) 0 1
8 تاریخ موسیقی جهانی (2) 2 0
9 تربیت بدنی (2) 1 0
10 تعیلمات دینی و قرآن (2) 3 0
11 زبان خارجه (2) 2 0
12 زبان فارسی (2) 2 0
13 ساختار موسیقی جهانی (2) 2 0
14 ساز تخصصی ایرانی (2) 2 0
15 ساز تخصصی جهانی (2) 0 2
16 ساز دوم ویژه ساز ایرانی و ساز جهانی (2) 2 0
17 ساز شناسی جهانی (1) 2 0
18 سرایش و تربیت شنوایی (2) 1 0
19 عربی (1/2) 1 0
20 هماهنگی تخصصی (2) 0 2
21 هماهنگی عملی (1) 0 2
22 هماهنگی عمومی (1) 0 2
23 همراهی ساز با آواز ایرانی (1) 1 0
24 همنوازی با پیانو (1) 0 1
رديف نام درس نظري عملي
1 آشنایی با شعر 2 0
2 آواز گروهی (3) 2 0
3 ارکستر (3) 0 2
4 ارکستر موسیقی ایرانی (3) 2 0
5 اکستر موسیقی جهانی (3) 0 2
6 پیانو (3) 0 1
7 تاریخ معاصر ایران 2 0
8 تاریخ موسیقی ایرانی (1) 2 0
9 تعیلمات دینی و قرآن (3) 3 0
10 جغرافیای عمومی و استان 3 0
11 ساز تخصصی ایرانی (3) 2 0
12 ساز تخصصی جهانی (3) 0 2
13 ساز دوم ویژه ساز ایرانی و ساز جهانی (3) 2 0
14 ساز شناسی ایرانی 2 0
15 ساز شناسی جهانی (2) 2 0
16 سرایش و تربیت شنوایی (3) 1 0
17 عربی (2/2) 1 0
18 مطالعات اجتماعی 3 0
19 هماهنگی تخصصی (3) 0 2
20 هماهنگی عملی (2) 0 2
21 هماهنگی عمومی (2) 0 2
22 همراهی ساز با آواز ایرانی (2) 1 0
23 همنوازی با پیانو (2) 0 1

 

 

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
مربی آموزشی سازهای ایرانی و جهانی
فعالیت در کارگاه ساز سازی و ارزیاب ساز
مربی آموزشی پیانو
فعالیت در استودیو های ضبط موسیقی
برنامه ریز و اجرا کننده ی موسیقی فیلم
آفرینش سرود ها و آهنگ ها
آهنگ سازی
فعالیت در گروه کر به عنوان خواننده آواز گروهی
اجرای ارکستر موسیقی به عنوان نوازنده یا سرپرست گروه
برنامه ریز و اجرا کننده ی صحنه های موسیقی ( تئاتر و نمایش )
و…….