رمز عبور را فراموش کرده ام
دانشمند، كسى است كه از دانش، سيرى نپذيرد و به سيرى از آن نيز وانمود نكند. امام علی علیه السلام
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
کشور : جمهوری اسلامی ایران
نشانی : یزد - بلوار دانشجو - جنب برق منطقه ای یزد
وب سایت : http://sau.ac.ir/
شماره تلفن : ۰۳۵۱-۸۲۶۴۰۸۰-۹
آشنایی با موسسات

1. تأسيس جهاد دانشگاهي: ستاد انقلاب فرهنگي كه در تاريخ 23/03/1359 به فرمان امام خميني(قدس سره) تشكيل شد، به منظور محقق كردن اهداف انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي در تاريخ 16/05/1359 تأسيس كرد. اساسنامه جهاد دانشگاهي در تاريخ 11/09/1365 توسط شوراي انقلاب فرهنگي كه جانشين ستاد انقلاب فرهنگي شده بود، به تصويب رسيد. اين اساسنامه در تاريخ 22/08/1369 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح شد. طبق اساسنامه جهاد دانشگاهي، دو وظيفه «تحقيقات علمي» و «فعاليتهاي فرهنگي» بر عهده جهاد دانشگاهي گذاشته شده است.

2. تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي: جهاد دانشگاهي در راستاي اهداف و وظايف خود و با توجه به آئين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ـ مصوب 23/07/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ و اصلاحات بعدي آن، در سال 1372 اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي ـ به عنوان يك مؤسسه غيرانتفاعي از نوع دوم ـ كرد.

3. تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي در استان يزد: مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي كه در آغاز در شهر تهران تأسيس شد، پس از چندي اقدام به تأسيس شعبه در شهرهاي مختلف نمود. يكي از شعب مؤسسه در شهرستان اردكان استان يزد مي‌باشد. مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد در سال 1375 به عنوان شعبه مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران اقدام به پذيرش دانشجو با عنوان «دوره آموزش عالي رشته فرش» در مقطع كارشناسي در شهرستان اردكان نمود.

4. تبديل وضعيت مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي: مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي طبق مصوبه 31/04/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نوع دوم به نوع اول تغيير وضعيت داد. بر اين اساس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد نيز از آن تاريخ يك مؤسسه غيرانتفاعي نوع اول مي‌باشد كه مدارك رسمي وزارت علوم ارائه مي‌دهد.

5. گسترش فعاليت مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد: مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد كه در ابتدا با يك رشته در شهرستان اردكان آغاز به كار كرد، در سال 1377 در شهرستان اشكذر و در سال 1382 در شهرستان يزد نيز اقدام به پذيرش دانشجو نمود.

6. استقلال مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد: مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي يزد در سال 1381 و طي مراحل قانوني از مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي تهران مستقل شد. مراحل استقلال به قرار زير است:
الف) نامه درخواست رياست محترم جهاد دانشگاهي، آقاي دكتر منتظري از وزارت علوم به تاريخ 27/06/1380.
ب) طرح درخواست فوق‌الذكر و تأييد آن در شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم به تاريخ 21/06/1380 به صورت زير: « شورا با پيشنهاد جهاد دانشگاهي در خصوص اداره مؤسسه آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي واحد يزد با هيأت امناء مستقل موافقت بعمل آورد».
ج) ابلاغ تصميم فوق به رياست جهاد دانشگاهي توسط وزير علوم به تاريخ 16/08/1380.
د) موافقت با تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي مستقل در استان يزد در هيأت امناي جهاد دانشگاهي به عنوان مؤسس مؤسسه در تاريخ 20/09/1380 به صورت زير: «با تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي غيردولتي در استان يزد به صورت مستقل موافقت گرديد».
هـ) پس از طي مراحل قانوني اعم از تعيين اعضاي هيأت امنا و مقدمات درخواست ثبت مؤسسه، آقاي حسن غفوري به نمايندگي از طرف مؤسسه، درخواست هيأت امناي مؤسسه يزد را در تاريخ 08/04/1382 در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد به شماره 389 و با عنوان « مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي جهاد دانشگاهي استان يزد» به ثبت رسانيد. در درخواست تأييدشده، تاريخ تشكيل مؤسسه 01/07/1381 ذكر شده است و بر همين اساس مؤسسه از تاريخ 01/07/1381 از مؤسسه تهران مستقل مي‌باشد و درآمدهاي آن مختص به خودش مي‌باشد. البته جداسازي حسابهاي مالي از سال 1382 صورت گرفته است