رمز عبور را فراموش کرده ام
نزديكترين مردم به درجه پيامبرى، دانشمندان و رزمندگانند. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
کشور : جمهوری اسلامی ایران
نشانی : زنجان - بلوار آزادی خیابان مرحوم دکتر امیر اعلم غضنفریان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
وب سایت : www.zums.ac.ir
شماره تلفن : ۰۲۴۱-۴۲۲۴۷۷۱
97

رسالت دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در راستای کمک به تحقق رسالت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نسبت به تعليم و تربيت نيروی انسانی متعهد و کاردان و شايسته در دوره های بهورزی، بهياری، کاردانی، کارشناسی و دکتری و دستياری در علوم پزشکی اقدام می نمايد. اين دانشگاه همزمان با عمل به وظايف آموزشی خود، در راستای تأمين، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم شريف استان زنجان، دامنه گسترده ای از خدمات پيشگيرانه، تشخيصی، درمانی و بازتوانی را ارايه می نمايد. از سوی ديگر اين دانشگاه به منظور شنا خت و تعيين دشواريهای فرا روی سلامت جامعه و دستيابی به راهکارهای مناسب تأمين سلامت مردم و بسط و توسعه دامنه علوم پزشکی، با تأکيد ويژه بر پژوهش های کاربردی تلاش می نمايد. بدين منظور دانشگاه همواره در تأمين و توسعه منابع لازم اعم از منابع مالی، لوازم و تجهيزات پزشکی و اداری، تسهيلات فيزيکی و ساير منابع برای تحقق موارد مذکور، می کوشد.

دانشگاه تمامی موارد فوق را با تکيه بر نيروی انسانی توانمند، با انگيزه، متعهد و شايسته خود در رده های مختلف اعضای هيئت علمی، پزشکان، پرستاران، کارشناسان و ساير اقشار کارکنان به انجام می رساند و برای کارآمدی هر چه بيشتر نيروی انسانی دانشگاه همواره نسبت به ارتقای مهارتها و دانش و انگيزه آنان تمهيدات مناسب می انديشد. اين دانشگاه با شناخت کافی از نقش خود در ترويج و توسعه فرهنگ ناب اسلامی، در تمامی امور اعم از آموزش، پژوهش و ارايه خدمات بهداشتی و درمانی، ارزشها و اعتقادات و باورهای دينی را سرلوحه کارخود قرار می دهد و خدمت به مردم شريف استان زنجان را يک وظيفه و دستاويزی برای ايفای سهم خود در اعتلا و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران می داند.

نگاهی گذرا به تاريخ تشکيل دانشگاه

يکی از بارزترين دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ، رسيدن به مرز خودکفايی و قطع وابستگی در ابعاد آن بوده است. دانشگاه علوم پزشکی زنجان نيز که يکی از دستاوردهای بزرگ و سرمايه گذاريهای عظيم دولت پس از پيروزی انقلاب اسلامی در استان زنجان می باشد در تيرماه سال 1366 با تشکيل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بعنوان اولين دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان تصويب و در سال 1373 با سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان ادغام و بعنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان شناخته شد .