رمز عبور را فراموش کرده ام
علم ناخدا است و آزمایش و تجربه همچون سربازان او هستند.
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
کشور : جمهوری اسلامی ایران
نشانی : سمنان - میدان قومس ، پارک سیمرغ
وب سایت : http://www.fazilat.ac.ir
شماره تلفن : ۰۲۳۱-۳۳۰۴۹۳۰-۴
dan

سر فصل دروس ، به تفكيك رشته ها:

کارداني پيوسته کامپيوتر نرم افزار (فنی و حرفه ای)

کارداني پيوسته حسابداري

کارداني پيوسته گرافیک

سر فصل کارداني پيوسته کامپيوتر نرم افزار (کارو دانش)

حسابداري (جديد)

کارداني مديريت بيمه

کارداني مديريت صنعتي

کارشناسي مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني کارشناسي

مديريت بيمه کارشناسي

مديريت جهانگردي کارشناسي

كارشناسي ناپيوسته حسابداري