رمز عبور را فراموش کرده ام
يـك سـاعت مـذاكره علمى، بهتر از يك شب عبادت است. امام باقر علیه‏السلام
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
کشور : جمهوری اسلامی ایران
نشانی : تهران - اتوبان تهران -کرج،کیلومتر 15،شهرک علم و فناوری پژوهش ،بلوار پژوهش، پزوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
وب سایت : http://www.nigeb.ac.ir
شماره تلفن : ۴۴۵۸۰۳۰۱-۱۰
64

توجه به علم و تكنولوژي براي دستيابي به پيشرفت و استقلال واقعي از عناصر اساسي فرهنگ جهان معاصر به شمار مي آيد ، بي شك، شناخت درست علوم و فنون جديد و كاربرد آنها و همچنين انجام پژوهشهاي متناسب با نيازهاي جامعه، عامل اصلي رشد و توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، صنعتي و اقتصادي است . بديهي است كه بدون توجه به اين امر، تحقق اهداف آموزش و پژوهشي به نحو مقتضي (مطلوب ) امكان پذير نخواهد بود. بنابر اين، بين پيشرفتهاي علمي و فني از يك سو و رشد و توسعه فراگير و پويا از سوي ديگر رابطه اي مستقيم و ناگسستني برقرار است.
پژوهشهاي مستمر علمي ، در قلمروهاي مختلف دانش بشري طبيعتاً تحولاتي را ايجاد مي كند وافقهاي جديد و روشني را براي دسترسي به فرآورده هاي بديع و بي سابقه پيش روي قرار مي دهد. بر اين اساس، تاريخ زيست شناسي – در روند تحول خود، گهگاه به نقاط عطفي دست يافته است . پيشرفتهاي چشمگير حاصل در زيست شناسي مولكول ، به ويژه در پژوهشهاي ژنتيكي و بيوشيميايي ، به كمك فنون و روشهاي دستكاري ژنها و پيدايش مهندسي ژنتيك ، در حقيقت انقلابي را در عرصه علوم تجربي به وجود آورده است. با اطمينان مي توان گفتت كه مهندسي ژنتيك شگفت انگيز ترين رخداد علمي – تجربي است كه بشر تاكنون به آن دست يافته است وبديهي است كه آگاهي جامع و ريشه اي از چگونگي پيدايش ، استقرار و كاربرد آن ضروري است.
مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در زمينه هاي مختلف علمي – زيستي (مانند كشاورزي – علوم پزشكي و دارويي و صنعت ) كاربردهاي ارزشمند است كه آثار خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم در زندگي روزمره انسان و در عرصه هاي گوناگون علمي ، پژوهشي ، اقتصادي ، صنعتي اجتماعي و فرهنگي ظاهر ساخته است.
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري به عنوان يك موسسه پژوهشي و به منظور انجام تحقيقات علمي – صنعتي و بويژه كاربردي ، براساس مصوبه ي ۶۶/۳/۳۰ شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس گرديد تا از يك سو در جهت نيل به اهدافي چون تحقيقات در زمينه هاي مختلف علوم زيستي ، پزشكي ،‌ كشاورزي ، دارويي و بيوتكنولوژي گام بردارد و از سوي ديگر، آموزش و تربيت متخصصان و محققان دانشگاههاي كشور را به عهده گيرد. در حال حاضر ، بيش از ۲۰۰ نفر در بخش هاي مختلف پژوهشي ، اداري و خدماتي مركز فعاليت مي كنند . علاوه بر اين ، تعدادي از متخصصان و پژوهشگران ساير دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور ،
از طريق انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترك و برگزاري دوره هاي آموزشي با پژوهشگاه همكاري مي كنند.


رسالت ما و سازمان ما چيست؟

ما توليد كننده علم و خالق فناوري هاي زيستي هستيم.

ما براي رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي ، ايجاد زمينه هاي رشد علمي و اقتصادي ، تربيت محققان مجرب، دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي و كمك به خودكفايي كشور كه حاصل آنها كسب اقتدار ملي و افتخار بين المللي براي ملت ودولت ايران است به وجود آمده ايم. بقاي ما در گرو رسيدن به اهداف فوق است، زيرا بدون كسب اين اهداف وجود ما مفهومي ندارد.
ما در تماس دائم با مراكز علمي معتبر داخل و خارج كشور هستيم و اين تماس ها را توسعه خواهيم داد تا علم و دانش روز را كسب كرده ، نيازهاي اساسي و مشكلات سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه را بهتر تشخيص داده و با نوآوري هاي موفق خود، در مقابله با آنها كنش مناسب نشان دهيم. فلسفه وجودي ما ايجاد محيطي سالم براي بقاي هموطنان، كمك به سلامت و بهداشت آنان و خدمت به جامعه بشري است.
ارزش بنيادي ما نه پول است ، نه ابزار، هر چند هر دو را براي ادامه كار لازم داريم، ارزش بنيادي ما نيروي انساني متخصص و متعهد است (نيروهاي فكري مسئول) . ما عزم آن داريم تا با تلاش در جهت دستيابي به علم و فناوري هاي زيستي نوين،ساير فناوري ها را تحرك بخشيده و راه حل هايي براي مسايل اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كشور پيدا كنيم و از اين راه حمايتهاي سياسي و مالي مسئولين طراز اول كشور و مردم را بدست آورده و به سمت اهداف عاليه خود براي تبديل شدن به يك مركز علمي پيشتاز در منطقه خاور ميانه و جهان حركت نمائيم. وجه تمايز ما با ساير مراكز علمي نو بودن دانش ما است .

مشاركت هاي تحقيقاتي – صنعتي
تاكنون 54 تفاهم نامه داخلي و 7 تفاهم نامه خارجي بين پژوهشگاه و ديگر مراكز تحقيقاتي و شركت ها منعقد شده است كه نتايج حاصل از اجراي برخي از اين تفاهم نامه ها به قرار زير است:
–       داروي Triptoreline  و ساير آنالوگ هاي GnRH براي مصرف انساني ساخته شد.
–       توليد هورمون رشد انساني (بالك) با همكاري شركت داروسازي ثامن ساخته شد.
–       اپرون سولفورزدايي به منظور طراحي سويه هاي باكتري نوتركيب با همكاري وزارت نفت كلون و بيان شد.
–       دستيابي به دانش فني توليد باكتري هاي ريشه زا در تكثير انواع نهال با همكاري موسسه خاك و آب.
–       تركيبات جديد از هورمون القاكننده تكثير ماهيان به نام GnRH براي ماهيان كپور، قزل آلا و خاوياري ( فاز 1 و2) با همكاري شركت سهامي شيلات و كارگاه هاي تكثير و پرورش ماهي تهيه شد.
–       كيت خالص سازي پلاسميد با همكاري شركت سينا ژن ساخته شد.
–       كلونينگ و بيان ژن پوشش پروتئيني ويروس BNYVV در گياه چغندر قند تراريخت، فازهاي 1 و 2 و 3 با همكاري موسسه تحقيقات، اصلاح و تهيه بذر چغندر قند.
–       GM-CSF انساني نوتركيب در مقياس نيمه صنعتي توليد گرديد.
–       ژن هاي فرايند گوگردزدايي در باكتري انتخابي با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت شناسايي شدند.
–       عوامل بيماري هاي ويروسي تنفسي طيور با استفاده از روش هاي مولكولي با همكاري سازمان دامپزشكي تشخيص داده شد.
–      توليد آنتي بادي هاي نوتركيب انساني بر عليه تومور ماكرها ي HER-2، CEA كه به طور مشترك در كارسينوما و آدنو كارسينوماي بيماران ايراني وجود دارد.
–      بررسي افزايش توليد در ميزان مواد موثره دارويي در Oleofera Sub  ، Papaver Somniferum و Artemisia با بكارگيري تكنيك هاي مهندسي ژنتيك با همكاري شركت تامين مواد اوليه داروپخش (تماد)
–      تشخيص ويروس تب برفكي به وسيله RT-PCR و شناسايي سروتيپ هاي ويروس با استفاده از روش Multiplex-PCR با همكاري اتحاديه تعاوني دامداران استان تهران انجام شد.
–      روش هاي تشخيص مولكولي بيماري هاي ژنتيكي PKU، گالاكتوزميا، لبر راه اندازي شده است و سرويس منظم به بيماران داده مي شود.
 فناوري هاي توليد شده پژوهشگاه
1- هورمون رشد نوتركيب انساني
2- GnRH ماهيان
3- كيت خالص سازي پلاسميدي DNA
4- GM-CSF نوتركيب انساني
5- دستيابي به دانش فني توليد باكتري هاي ريشه زا در تكثير انواع نهال
6- كيت تشخيص گروه هاي خوني
7- كيت تشخيص سريع Total RNA از بافت، ويروس، گياه و سلول
8- كاربرد برگ و پايه جوانه حاصل از كشت بافت براي تراريختي گياه چغندر قند
9- كيت تعيين جنسيت
10- كيت Nested-PCR براي تشخيص بيماري لكه سفيد در ميگو
11- كيت تشخيص سريع DNA از خون، بافت، ويروس، گياه و سلول
12- آنزيم تك پليمراز